Wordless Wednesday - Kekejaman Pemerintah Myamar

on 04 Julai 2012

Wordless Wednesday - Kekejaman Pemerintah Myamar ! Bangsa Rohingya Dibunuh dgn Kejam oleh Pemerintah dan bangsa Buddha di sana

Kekejaman Pemerintah Myamar ! Penderitaan bangsa Rohingya.


Kekejaman Pemerintah Myamar ! Penderitaan bangsa Rohingya.


Bangsa Rohingya Dibunuh dgn Kejam oleh Pemerintah dan bangsa Buddha di sana


Pembunuh Bangsa Rohingya
Antara Pembunuh Bangsa Rohingya
Pembunuh Kejam Ke atas Bangsa Rohingya
Pembunuh Bangsa Rohingya

Pembakaran dan Penindasan Ke atas Bangsa Rohingya

Bangsa Buddha yang bangsat
Polis menyokong usaha puak2 Buddha Myamar yg Kejam ini....
Pembakaran rumah bangsa Rohingya


Wordless Wednesday - Kekejaman Pemerintah Myamar ! Penderitaan bangsa Rohingya.
Ranking: 5
 
© Yastro.net All Rights Reserved